Democratische structuur

Ambtelijke structuur,          Democratische structuur,     Externe organen,
Gemeentelijk portaal,        Griffie van de raad,               Jongste geschiedenis.

Politieke organisatie en zetels
(per 21 maart 2018)

Lokale onafhankelijke partijen (10 zetels):
3. Linkse zetels: Pro-Krimpenerwaard (Pro-K.).
7. Centrum zetels: Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (V.G.B.K.).
3. Lokaal op 1 (Lok. 1.).

Landelijke kerkelijke partijen (12 zetels):
3. Linkse zetels: Christen Unie (C.U.).
3. Centrum zetels: Christen Democratisch Appél (C.D.A.).
4. Rechtse zetels: Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.
).

Landelijke burgerlijke partijen (9 zetels):
2. Linkse zetels: Partij van de Arbeid (P.v/d.A.
).
2. Centrum zetels: Democraten van 1966 (D’66).
4. Rechtse zetels: Voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.).

Samenvatting:
..8. Linkse raadsleden die 1 wethouder hebben, (1x C.U.).
12. Centrum raadsleden met 2 wethouders, (2x V.G.B.K.).
11. Rechtse raadsleden met 2 wethouders, (1x V.V.D. en 1x S.G.P.).

!!! In formatie !!!

Conclusies:
Politiek is dit wat rechtse college een redelijke afspiegeling van de stem verhoudingen. Maar wanneer men bedenkt dat het centrum 13 zetels heeft (en daarbij de formeel neutrale burgemeester “rechts” is) zou het toekennen van 1 van de rechtse zetels aan “links” beter zijn geweest. Niettemin is een stabiel bestuur heel wel mogelijk. Een puntje van aandacht is betrekkelijk grote christelijke invloed. De scheiding tussen overheid en staat behoort dus aandacht te krijgen. Dit laatste zou nuttig kunnen zijn geweest o.a. vóór het instellen van het ambtsgebed bij de opening van de raadsvergaderingen.

Het college van burgemeester en wethouders
(de leden van B & W vormen het dagelijks bestuur van de gemeente)

Burgemeester: R. S. Cazemier, e-mail: burgermeester@krimpenerwaard.nl, Tel.: ???, Openbare orde & veiligheid, Personeel & organisatie, Dierenwelzijn, Communicatie & voorlichting, Handhaving, Integriteit, Samenwerkingsverbanden. Dierenwelzijn.
Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.).

Wethouder: hr. L.A. de Wit, e-mail: l.dewit@krimpenerwaard.nl, Tel. ???
Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting, Vergunningen & bouwzaken,
Monumentenzorg, Gebiedsmarketing (recreatie & toerisme).
Politieke partij: Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (V.G.B.K.).

Wethoudster: mw R. Broere, e-mail: ???  Tel.: ???
Gebiedsovereenkomst, Verkeer & vervoer, Duurzaamheid & afval, Jeugd en Onderwijs.
Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.).

Wethoudster: mw L. Sleeuwenhoek, e-mail: ???  Tel.: ???
Burgerparticipatie, Samenleving (sport, cultuur, bibliotheek, vrijwilligersbeleid, etc.).
Dienstverlening, W.M.O. (ouderen & gehandicapten & zorg).
Politieke partij: Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (V.G.B.K.).

Wethouder: hr J. P. Neven, e-mail: ???  Tel.: ???
Financiën (technische coördinatie), Infrastructuur (openbare ruimte & groen & riool)
Beheer openbare gebouwen, Deltaprogramma.
Politieke partij: Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.).

Wethouder: hr J. Vente, e-mail: ???  Tel.: ???
Economie, Sociale zaken, Werkgelegenheid, Arbeidsparticipatie, I.C.T.
Politieke partij: Christen Unie (C.U.).

Secretarie (van het college):
Directeur: mw M. Plantinga, Tel.: ???   e-mail: ???

Leden van de Gemeenteraad
de burgemeester is voorzitter, maar heeft geen stemrecht

(indien er zaken aan de orde zijn die zijn portefeuille raken vervangt een raadslid hem)
(de Wethouders zijn geen lid hebben dus geen stemrecht)

De raadsfracties

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (V.G.B.K.)
(Onafhankelijke lokale partij)

Raadsleden:
W.J. Schoof,            Tel.: 0182-342.421,      e-mail: w.schoof@krimpenerwaard.nl

P.J.S. van der Hek, Tel.: 0182-351.022,       e-mail: p.vanderhek@krimpenerwaard.nl
W. Pannekoek,        Tel.: 0180-660.942,      e-mail: w.pannekoek@krimpenerwaard.nl
L.A. de Wit,              Tel.: ???,                      e-mail: l.dewit@krimpenerwaard.nl 
L. Sleeuwenhoek,    Tel.: ???,                      e-mail: ???
Y. van Dortmont,      Tel.: 0630-030.206,     e-mail: y.vandortmont@krimpenerwaard.nl
B. Schamper,           Tel.: 0182-374.166,     e-mail: b.schamper@krimpenerwaard.nl

Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.)
(Afdeling Landelijke partij)

Raadsleden:
J.W. van der Ham,   Tel.: 0180-683.428,     e-mail: j.vanderham@krimpenerwaard.nl

H.W. Wassink,         Tel.: 0182.354.022,     e-mail: e.wassink@krimpenerwaard.nl
J. Verburg,               Tel.: 0182-501.223,     e-mail: j.verburg@krimpenerwaard.nl
D.C. Koelewijn,        Tel.: 0180-554.707,    e-mail: e.koelewijn@krimpenerwaard.nl
A. van der Wende,   Tel.: 0182-395.518,    e-mail: a.vanderwende@krimpenerwaard.nl

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Raadsleden:
R.H. van der Wilt,    Tel.: 0180-660.835,     e-mail: r.vanderwilt@krimpenerwaard.nl

G.J.W. Hamel,         Tel.: 0620-415.211,     e-mail: g.Hamel@krimpenerwaard.nl
M.J. van Kersbergen, Tel.: 0640-975.166,  e-mail: r.vankersbergen@krimpenerwaard.nl
M. Verduijn,             Tel.: 0611-492.218,     e-mail: m.verduijn@krimpenerwaard.nl

Christen Democratisch Appel (C.D.A.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Raadsleden:
J.R. Dekker,            Tel.: 0182-357.273,     e-mail: j.dekkerk@krimpenerwaard.nl

F.J.J. Mone,            Tel.: 0180-382.942,     e-mail: f.mone@krimpenerwaard.nl
K. Larooij,               Tel.: 0182-343.522,     e-mail: k.larooij@krimpenerwaard.nl
J.H. Verkerk,           Tel.: ???                      e-mail: h.verkerk@krimpenerwaard.nl

Partij van den Arbeid (P.v/d.A.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Raadsleden:
M.A.C. Willems,      Tel.: 0618-736.946,     e-mail: m.willems@krimpenerwaard.nl

C. van der graaf,     Tel.: 0610-663.688,     e-mail: c.vandergraaf@krimpenerwaard.nl
G.J. Goudriaan de Vries, Tel.: 0653-578.352, e-mail: g.goudriaan@krimpenerwaard.nl

Christen Unie (C.U.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Raadsleden:
B. Anker,                Tel.: 0182-600.871,      e-mail: b.anker@krimpenerwaard.nl

N.E. van Zijl-Vuijk, Tel.: 0182-349.678,      e-mail: e.vanzijl@krimpenerwaard.nl
A.H. van Dorp,       Tel.: 0182-343.078,      e-mail: t.vandorp@krimpenerwaard.nl

Schoonhovens Gemeente Belang (S.G.B.)
(Onafhankelijk lokale Partij)

Raadsleden:
P. Heerens,            Tel.: 0182-386.129,      e-mail: p.heerens@krimpenerwaard.nl

A. van Buren – van der Heide, Tel.: ???,    e-mail: a.vanburen@krimpenerwaard.nl

Democraten van 1966 (D’66)
(Afdeling Landelijke Partij)

Raadsleden:
A. B. Bening,           Tel.: 0622-521.989,     e-mail: b.bening@krimpenerwaard.nl

E.J. Jaspers,           Tel.: 0654-762.812,     e-mail: e.jaspers@krimpenerwaard.nl

Pro-Krimpenerwaard (pro-K)
(Onafhankelijke lokale partij)

Raadslid:
A. Struijs,                 Tel.: 0182-384.111,     e-mail: a.struijs@krimpenerwaard.nl

Griffie (secretariaat van de raad):
Griffier: K. E. Driehuis, Tel.: 0182-729.903, e-mail: k.driehuis@krimpenerwaard.nl

Leden van Commissies

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (V.G.B.K.)
(Onafhankelijke lokale partij)

Commissieleden:
M.C. (Marcel) Klein Hofmeijer,  0182-353.553,    m.kleinhofmeijer@krimpenerwaard.nl
T. (Thea) van der Wekken,       ???,                     t.vanderwekken@krimpenerwaard.nl
P.(Piet) van Dam,                      0182-341.823     p.vandam@krimpenerwaard.nl
E. (Eddo) Mondriaan,               0182-354.121,     e.mondriaan@krimpenerwaard.nl

Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.)
(Afdeling Landelijke partij)

Commissieleden:
M.C. (Maarten) Noordergraaf,  0180-795.157,    m.noordergraaf@krimpenerwaard.nl
J. (Jan) Versluis,                       0182-341.560,    j.versluis@krimpenerwaard.nl
W.T. (Wim) van Persie,             0182-362.510,    w.vanpersie@krimpenerwaard.nl
C.A. (Eric) Thierrij,                    0640-260.060,    thierrij@krimpenerwaard.nl

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Commisieleden:
T.A. (Teja) Ras,                        0648-931.601,     t.ras@krimpenerwaard.nl
C. (Cor) Habben Jansen,        0182-342.347,      c.habbenjansen@krimpenerwaard.nl
M.J. (Marco) Oudshoorn,        0630-652.240,      m.oudshoorn@krimpenerwaard.nl
K.S. (Koen) Homminga,          ???,                      k.homminga@krimpenerwaard.nl

Christen Democratisch Appel (C.D.A.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Commissieleden:
N.W. (Norbert) Arnold,             ???,                     n.arnold@krimpenerwaard.nl
H.C. (Irma) Bultman,               ???,                      i.bultman@krimpernerwaard.nl
J.A.H. (Hans) Hoogenboom,   0683-114.841       h.hoogenboom@krimpenerwaard.nl
A. (Arjan) de Jong,                  0182-353.189,      a.dejong@krimpenerwaard.nl

Partij van den Arbeid (P.v/d.A.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Commissieleden:
A. (Aris) Maat,                         ???,                     a.maat@krimpenerwaard.nl
C.M. (Cyril) van der Heijden,   0180-683.101,    c.vanderheijden@krimpenerwaard.nl
J.T.J. (Jos) Simons,                 0182-372.135,    j.simons@krimpenerwaard.nl

Christen Unie (C.U.)
(Afdeling Landelijke Partij)

Commissieleden:
S. (Siem) Opschoor,                 0182-387.959,   s.opschoor@krimpenerwaard.nl
C. (Cor) Slob,                           0180-511.952,   c.slob@krimpenerwaard.nl
A. (Anthony) Tom,                    0182-601.050,   a.tom@krimpenerwaard.nl
H. (Hilbert) van Goor,               0182-385.375,   h.vangoor@krimpenerwaard.nl

Schoonhovens Gemeente Belang (S.G.B.)
(Onafhankelijk lokale Partij)

Commissieleden:
G.J. (Géja) Stuijt-van Vliet,      0182-386.814,   g.stuit@krimpenerwaard.nl
P.H. (Peter) Gabeler,               0180-515.964,   p.gabeler@krimpenerwaard.nl

Democraten van 1966 (D’66)
(Afdeling Landelijke Partij)

Commissieleden:
M.S. (Madeleine) van Noordt-Wieringa, ???    m.vannoordtwieringa@krimpenerwaard.nl
J. (Jeffrey) van de Lagemaat, 0612-815.435,   j.vandelagemaat@krimpenerwaard.nl
M.C. (Max) van Leyenhorst,   ???,                   m.vanleyenhorst@krimpenerwaard.nl

Pro-Krimpenerwaard (pro-K)
(Onafhankelijke lokale partij)

Commissieleden:
M.K.W. (Max) van Gelder,       0623-723.916,   m.vangelder@krimpernerwaard.nl
P.C. (Paul) Schuijff,                 0631-741.749,   p.schuijff@krimpenerwaard.nl
S. (Sija) Baaten,                      ???,                   s.baaten@krimpenerwaard.nl
J.R. (Jan) Haagsma,               0683-662.781,   j.haagsma@krimpenerwaard.nl