Kerken & Kerkhoven

Religie in Lekkerkerk
Kerkomroepen 
Nederland.
Kerkdienst in Lekkerkerk (live).

Protestants:
Grote Kerk
PKN Herv.         (dienst), Kerkplein 4,                  (kaart), Tel.: 0180-662.502.
Ver. Vrijzinnig prot. in Lekkerkerk,    p/a Fazantstraat 30,      (kaart), Tel.: 0180-662.721.
Ichtuskerk (PKN-Geref),     (dienst), Kerkweg 34,                  (kaart), Tel.: 0180-661.552.
PKN inloopochtend (vrijdags 10:00 – 12:00), Kerkweg 34,    (kaart), Tel.: 0180-661.552.

Calvinistisch:
Het Venster                        (dienst), Jan Ligthartstraat 68,     (kaart), Tel.: 0180-662.830.
Ned. Herv. Geref. Evangelisatie,     p/a Voorstraat 80a,         (kaart), Tel.: 0180-662.762.
Zondagschool de Zaaier     (Calv.), p/a Koninginneweg 58c, (kaart), Tel.: 0180-661.107.

Rooms Katholiek:
St. Josef parochie,             (dienst), Emmastraat 26,              (kaart), Tel.: 0180-663.170.
R.K. inloopochtend (woensdag 10:00 – 12:00), Emmastraat 26,   dienst: zondags 09:30.

Verwante verenigingen

Jeugdraad (Protestant),                p/a Burg. vd Willigenstr. 8, (kaart) Tel.: 0180-665.785.
Vrijzinnig Christ. Jeugd Centrale,    Historisch materiaal, voor de activiteiten zie C.P.J.
C.P.J. Lekkerkerk,                           p/a Lorentzweg 49,         (kaart), Tel.: ???

Vrouwenvereniging: Pricilla,            p/a Korte Achterweg 18, (kaart), Tel.: 0180-662.459.
Vrouwenvereniging: Passage,        p/a Wilhelminastraat 75, (kaart),  Tel.: 0180-661.660.
Vereniging: Vrouwen van nu,          p/a Zwarte Sternpad 6,   (kaart), Tel.: 0180-664.760.

Orgelstichting Grote Kerk                p/a Bilderdijkhof 34,        (kaart), Tel.: 0180-662.676.

Kerkhoven in Lekkerkerk

Begraafplaatsen (Beheerder: hr. Boom, telefoon 0620-422.010):
Nieuwe begraafplaats,                    Tiendweg oost 1a,           (kaart).
Oude begraafplaats,                       Opperduit 44,                   (kaart).
Joodse Begraafplaats,      hoek Kerkweg en Tiendweg west, (kaart).

Opmerkingen:
* De Oude- en de Nieuwe begraafplaats liggen aaneen, worden als geheel beheerd.
* Bij de Nieuwe begraafplaats is een goede parkeergelegenheid!

* De Joodse begraafplaats wordt niet meer gebruikt, alleen in stand gehouden.

Uitvaartverzorging:
Rouwcentrum Stoppelenburg,     Burg. v/d Willigenstraat 37, (kaart), Tel: 0180-663.644.