Routes de waard in en uit

Contact,                                 Gebruik van (kaart) maps,          Gif affaire,
Hoogheemraadschap,           Krimpenerwaard nieuws,           
Midden-Holland (ISMH),
Polders en Waarden,            Routes de waard in en uit,         
Wegen in de polders.

Holland is een dicht bevolkte streek die daarbij ook nog eens wordt doorsneden door waterwegen. Dit geeft vaak problemen voor het wegverkeer. Om dat in beeld te brengen voor de Krimpenerwaard en te tonen hoe ermee om te gaan (de polder in en uit te komen) is dit artikel geschreven.

Opmerking:
De diensttijden van bruggen en (bij de veren ook de tarieven) zijn naar beste weten in-gevuld. Ze zijn echter wel aan veranderingen onderhevig! Dus is, daar waar mogelijk, een link naar de webplekken toegevoegd opdat ook de actuelere gegevens gevonden kunnen worden.

Het oude eiland der Bataven (de Krimpenerwaard) heeft de vorm van een driehoek met de „basis” in het oosten en het „toppunt” in het westen (in de richting van Rotterdam).

De structuur van de rijks Autowegen, rond de Krimpenerwaard, is als volgt:
De rijksweg .A.2 (kaart) loopt ten oosten ervan (Amsterdam – de grens met België),

De rijksweg A12 (kaart) loopt ten noorden ervan (den Haag – de grens met Duitsland),
De rijksweg A15 (kaart) loopt ten zuiden ervan (IJsselmonde – de grens met Duitsland),
De rijksweg A16 (kaart) loopt ten westen ervan (Rotterdam – de grens met België).

Er zijn in de Krimpenerwaard een viertal „primaire” provinciale wegen:
..I. de N210 (kaart) van oost (A2, Nieuwegein/Utrecht) naar west (A16, Rotterdam),
…..(De N210 is via de Algerabrug op het Kralingse plein verbonden met de A16),
.II. de N207 (kaart) van noord (Lisse) naar zuid (via veer bij Bergstoep),
…..(d
e N210 en de N207 zijn met elkaar verbonden door een rotonde bij Bergstoep!),
III. de N216 (kaart) van noord (N210 veer Schoonhoven) naar zuid (A15 Schelluinen),
…..(de N210 en de N216 zijn met elkaar verbonden door de rotonde bij Schoonhoven),
IV. de N228 (kaart) van oost (A12, de Meern/Utrecht) naar west (N207, Stolwijkersluis). 

kaart krimpenerwaard

De Krimpenerwaard
Gouda (noordwesten) en Krimpen aan den IJssel (zuidwesten) behoren niet tot de gemeente Krimpenerwaard, maar (gedeeltelijk) wel tot de polder Krimpenerwaard.

Verder zijn er dan nog de „secundaire” provinciale wegen die kernen ontsluiten:
* de N477 (kaart) van de N210 naar het auto– fiets- en voetveer in Krimpen aan de Lek,
* de N477 (kaart) van de N210 naar het fiets– en voetveer in Krimpen aan den Lek,

* de N475 (kaart) van de N210 naar het fiets- en voetveer in Ouderkerk aan den IJssel,

* de N476 (kaart) van de N210 naar het fiets- en voetveer „Visa Versa” in Lekkerkerk,
* de N478 (kaart) van de rotonde (N210-N207) naar auto- fiets- en voetveer Bergstoep,

* de N216 (kaart) van de N210 naar het auto- fiets- en voetveer in Schoonhoven,

* de Capellelaan (kaart) van de N210 naar het fiets- en voetveer in Ammerstol,
* de Zuidbroekse opweg (kaart) van de N210 naar Berkenwoude,
* het Middelblok (kaart) van de N207 naar het auto- fiets- en voetveer in Gouderak.

Opmerking:
De kernen Bergambacht, Haastrecht en Stolwijk zijn direct ontsloten door de provinciale wegen. Bergambacht op de N210 (kaart), Haastrecht op de N228 (kaart), en Stolwijk op de N207 (kaart).

OVER DE RIVIEREN

Gevolgen:
Deze samenhang van de ontsluitingswegen (en van rivieren) maakt dat er een knelpunt is ontstaan op het „toppunt” van de driehoek Krimpenerwaard (de Algera brug, Krimpen aan den IJssel). Opdat men de gunstigste tijd kan kiezen voor een rit over die brug zijn de beelden (uit Rotterdam en omgeving) van de verkeerscamera’s toegevoegd. De laatste vier beelden tonen de situatie op en rond die Algera brug. Door op een beeld te klikken komt het tot „leven” en kan het uitvergroot worden.

BRUGGEN

Algera Brug (kaart)
Provinciale weg N210
Krimpen aan de IJssel, over de rivier de Hollandsche IJssel

Wisselstrook Algera-brug:
Ook is het nuttig te bedenken dat er op de Algera-brug een wisselstrook is:
* In de richting Capelle – Rotterdam is die, op werkdagen, open van 20:00 tot 14:35 uur,
maar is alleen van het dorp Krimpen aan den IJssel uit te bereiken. Dus niet via de pro-vinciale weg N210!

* In de richting Krimpen a/d IJssel – Lekkerkerk op werkdagen van 14:45 tot 19:50 uur en is alleen van het dorp Capelle aan den IJssel uit te bereiken. Dus niet via de provin-ciale weg N210!

Opmerking:
Tijdens openingstijden (voor scheepvaart) kan de brug gesloten zijn voor wegverkeer!

Openingstijden (scheepsverkeer!):          1 april – 30 juni &
Periode:    1 november – 31 maart     1 september – 31 oktober     1 juli – 31 augustus
Werkdagen:       06:00 – 06:45*                  06:00 – 06:45*                  .06:00 – 06:45*
.                         09:00 – 15:30                    09:00 – 15:30                    09:00 – 15:30
.                         18:30 – 20:00*                  18:30 – 20:00*                   18:30 – 20:00*

Zaterdagen:       08:00 – 18:00*                  06:00 – 10:00*                  .09:00 – 10.00*
.                                                                  10:00 – 18:00                     10:00 – 18:00
.                                                                  18:00 – 20:00*                  ..18:00 – 20:00*

Zondagen en feestdagen:                          10:00 – 18:00                     10:00 – 18:00

* mits het schip tenminste 4 uur van te voren is aangemeld!

Het Algera-complex is na de watersnood (1953), als eerste stap in het grote deltaplan, gebouwd om Holland tussen de rivieren en de duinen (dus niet op de eerste plaats de Krimpenerwaard alleen!) te beschermen tegen de stormvloeden. Die zeer noodzakelijke veiligheid en niet de verkeersafhandeling heeft hier dus de aller eerste prioriteit! 

Opmerkingen:
Hoewel de regel  „Nood breekt wet” nog steeds geldt zijn er wel de volgende richtlijnen:

* Indien de stormvloedkering gesloten is, worden zowel de sluis als de brug doorlopend (dus dag en nacht) bediend. De brug is dan (in principe) alleen open voor het weg-verkeer tijdens de ochtendspits (06:45 – 09:00 uur) en in avondspits (15:30 – 18:30 uur).
* De brug wordt niet geopend bij een windkracht 8 of hoger maar is dan (in principe) wel nog open voor het wegverkeer.
* De sluis blijft dicht bij een waterstand van 2,50+ NAP en hoger maar de brug is dan (in principe) wel open voor het wegverkeer.

Gouderakse Brug (kaart)
Provinciale weg N207 (richting: noord – zuid)
Gouderak, over de rivier de Hollandsche IJssel

In opbouw!

webplek?

Nog toe te voegen met camerabeelden (indien beschikbaar?):

Haastrechtse Brug (kaart)
Provinciale weg N207 (richting: noord – zuid)
Stolwijker sluis, over de rivier de Hollandsche IJssel

In opbouw!

Webplek?

Nog toe te voegen met camerabeelden (indien beschikbaar?)

Goverwelle brug (kaart)
Provinciale weg N228 – Goverwelle Singel (Gouda)
Haastrecht, over de rivier de Hollandsche IJssel

In opbouw!

Webplek?

Nog toe te voegen met camerabeelden (indien beschikbaar?)

AUTO-VEREN

Esmeralda (kaart)
Auto, fiets, voetveer
Bergstoep-Streefkerk (Groot-Ammers) over de rivier de Lek

Werkdagen:                                                       Gehele jaar
Maandag tot en met Vrijdag:                     06:00 uur tot 23:00 uur,

Zaterdag & Zondag en feestdag van:       07:00 uur tot 23:00 uur,

Uitzonderingen:
Oudejaarsavond: laatste afvaart om:        normaal tot 21:00 uur,
Nieuwjaarsdag:    eerste afvaart om:        09.00 uur tot normaal.

Opmerkingen:
* De afvaarten vinden, in principe, elk kwartier plaats,
* Als de drukte groot is, wordt er af en aan gevaren,
* Voor actuele informatie, zie de webplek.

Veerkracht (kaart)
Auto, fiets en voetveer
Gouderak – Moordrecht, over de rivier de Hollandsche IJssel

Werkdagen:                                                     Gehele jaar
Maandag tot en met Vrijdag:                  06:30 uur tot 19:30 uur,
Zaterdag:                                                09:00 uur tot 19:00 uur,

Zondagen:
Van 1 april t/m 31 oktober:                    09:00 uur tot 19:30 uur,

Van 1 november t/m 31 maart:                     geen dienst!

Opmerking:
Voor actuele informatie, zie de webplek.

Christina (kaart)
Auto, fiets en voetveer
Krimpen aan de Lek – Kinderdijk, over de rivier de Lek

Werkdagen:                                                      Gehele jaar
Maandag tot en met zaterdag:                 06:00 uur tot 24:00 uur,
Zon- en feestdagen:                                 07:00 uur tot 24:00 uur,

Uitzonderingen:
Oudejaarsavond:                                     Normaal tot  20:00 uur,
Nieuwjaarsdag:                                       08:00 uur tot 24:00 uur.

Opmerking:
Voor actuele informatie, zie de webplek,
Bekijk ook de video.

Schoonhoven & Zilverstad (kaart)
Auto, fiets en voetveer
Schoonhoven – Nieuwpoort (Gelkenes), over de rivier de Lek

Werkdagen:
Maandag tot en met vrijdag:                            Gehele jaar
* om het kwartier van beide kanten:         05:00 uur tot 06:00 uur,
* om de 10 minuten van beide kanten:    06:00 uur tot 20:00 uur,
* om het kwartier van beide kanten:        20:00 uur tot 24:00 uur,

Spitsuren:                                                          Gehele jaar
* maandag t/m donderdag (2 ponten):     07:00 uur tot 09:00 uur,
* vrijdag: (2 ponten):                                 07:00 uur tot 09:00 uur, 15:00 uur tot 18:15 uur.

Weekend: (tussen zaterdag en zondag wordt ook ’s nachts gevaren!)
Frequentie:                                                        Gehele jaar

* om het kwartier van beide kanten:         05:00 uur tot 09:00 uur,
* om de 10 minuten van beide kanten:     09:00 uur tot 18:00 uur,
* om het kwartier van beide kanten:         18:00 uur tot 02:30 uur,
* om het half uur van beide kanten:          02:30 uur tot 05:00 uur,

Opmerkingen:
* Voor actuele informatie, zie de webplek,
* Voor de video, zie: het filmpje.
* Bekijk ook de webcam.

VOET-VEREN

Af en Toe (kaart)
Fiets- en voetveer
Ammerstol (Klein-Ammers) – Streefkerk (Groot-Ammers) over de rivier de Lek

Alleen op zon- & feestdagen:
Tweede paasdag tot 1 oktober:               11:00 uur tot 17:00 uur.

Opmerkingen:
* Bij slecht weer wordt er niet gevaren!
* Voor tarieven, etc. zie de webplek: Vrienden van de voetveren.
* Voor actuele informatie zie de webplek,
* Bekijk ook de video.

Driehoeks veer (kaart)
Fiets- en voetveer
Krimpen aan de Lek – Ridderkerk – Kinderdijk, over de rivier de Lek

Werkdagen: (maandag tot en met vrijdag)
Oktober tot met april:              .              06:30 uur tot 09:00 uur, 12:05 uur tot 18:00 uur, 
Mei tot en met september:                     06:30 uur tot 09:00 uur, 10:15 uur tot 18:00 uur,

Weekend:
Zaterdag en zondag:                             10:45 uur tot 17:00 uur.

Opmerkingen:
Voor tarieven, etc. zie de webplek,
Voor actuele informatie zie Vrienden van de Voetveren.

Waterbus (kaart)
Fiets- en voetveer
Krimpen aan den IJssel (Stormpolder) – Rotterdam – Spijkenisse
over de rivieren Lek, Nieuwe Maas en …

Werkdagen:                                                     Gehele jaar
Maandag – donderdag:                           07:00 uur tot 00:00 uur,
Vrijdag:                                                   07:00 uur tot 01:00 uur,

Weekend:                                                       Gehele jaar
Zaterdag en zondag:                             09:00 uur tot 01:00 uur,

Opmerkingen:
Voor actuele informatie zie: Vrienden van de voetveren.

Visa Versa (kaart)
Fiets- en voetveer
Lekkerkerk – Nieuw-Lekkerkland, over de rivier de Lek

Werkdagen:                                                  Gehele jaar
Maandag tot en met vrijdag:                  06:30 uur tot 19:30 uur,
Zaterdag:                                               09:00 uur tot 19:00 uur.
Zondag:                                                        geen dienst.

Opmerkingen:
Voor actuele informatie zie: veerdiensten.

Hollandsche Pont (kaart)
Fiets- en voetveer
Ouderkerk aan den IJssel – Nieuwerkerk aan den IJssel, over de Hollandsche IJssel

Werkdagen:                                            Augustus – September          Oktober – maart
Maandag tot en met vrijdag:                  06:30 uur tot 21:00 uur,  06:30 uur tot 19:00 uur,
Zaterdag:                                               07:30 uur tot 18:00 uur,  07:30 uur tot 18:00 uur,
Zondag:                                                 09:00 uur tot 18:00 uur,            geen dienst.

Opmerkingen:
Voor actuele informatie zie: Vrienden van de voetveren.

In opbouw:
VERDWENEN VEREN

Stolwijker sluis – Gouda (door: Haastrechtse- brug, Gouwerakse- en Nieuwe brug),
Krimpen aan den IJssel (Tenge): Voormalig veer van der Ruit (door de Algera brug),
Krimpen aan den IJssel (Bovenend): Voormalig veer v/d Vries (door de Algera brug).